Cada vegada que s’introdueix una consulta en un motor de cerca i es prem “intro” , els cercadors t’ofereixen una llista de resultats de la web que contenen aquest terme de consulta. Els usuaris normalment tendeixen a visitar llocs web que es troben en la part superior d’aquesta llista, ja que els resultats ofereixen els llocs més rellevants per a la consulta. Si alguna vegada t’has preguntat per què alguns d’aquests llocs tenen una posicionament superior a la pàgina de resultats, anem a explicar en línies generals l’origen d’aquest posicionament web que s’aconsegueix a través d’una potent tècnica de màrqueting on-line coneguda com a SEO,  de l’anglès Search Engine Optimization (SEO), Optimització de motors de cerca.

1. Com treballen els motors de cerca amb el posicionament web

La primera veritat que es necessita conèixer per aprendre SEO és que els motors de cerca no són humans. A diferència dels humans, els motors de cerca es basen en textos per retornar cert posicionament web. Els motors de cerca rastregen la web buscant elements del lloc en particular per obtenir una idea de quin és la temàtica o quin tipus de lloc és.

En primer lloc, els motors de cerca rastregen la web per veure el que hi ha en el lloc web en qüestió. Aquesta tasca es duu a terme amb uns programes, anomenats crawler o spider (o Google Bot, com és el cas de Google). Aquestes “aranyes” segueixen els enllaços d’una pàgina a una altra i indexen tot el que troben pel camí. Tenint en compte el nombre de pàgines en la Web (més de 20 milions), és impossible que una aranya visiti un lloc diàriament per veure si hi ha una nova pàgina o si una pàgina existent s’ha modificat. En nombroses ocasions es visiten els llocs cada dos o tres mesos.

El que es pot fer és controlar el que veu un rastrejador del teu lloc web. Com ja s’ha esmentat aquestes “aranyes” no són humanes i no veuran les imatges, pel·lícules flaix, javascript, directoris protegits per contrasenyes així que per a un bon posicionament web s’ha de realitzar una anàlisi del que veuen i el que no veuen, i en el cas dels textos, realitzar una treball de posicionament web sobre la base de les paraules clau a través de les quals s’accedeix al nostre contingut. De vegades és possible estar ben posicionat, però si se’ls ajuda mitjançant l’optimització, serà més fàcil que les nostres pàgines tinguin un posicionament web correcte i obtinguin un millor rànquing.

Quan es realitza la sol·licitud de cerca, el motor compara la cadena de cerca amb les pàgines indexades en la seva base de dades. Ja que és probable que la cadena de cerca estigui en nombroses pàgines, l’acció que realitza és calcular la rellevància de cadascuna de les pàgines amb l’índex de cerca.

Existeixen diversos algorismes per calcular rellevància. Cadascun d’aquests algorismes té diferents pesos relatius de factors comuns com densitat de paraules clau, enllaços, o metatags. És per això que diferents motors de cerca ofereixen diferents pàgines de resultats de la mateixa cadena de cerca. A més és conegut que tots els principals motors de cerca, com Yahoo!, Google, Bing, etc. canvien periòdicament els seus algorismes i si es desitja mantenir un bon posicionament web també és necessari adaptar les pàgines als últims canvis.  Aquesta és una de les raons (l’altra és la competència) de dedicar els esforços per a SEO, i si és possible contractar un equip professional com el de Gestinet (Posicionament web Google), per realitzar aquesta tasca.

L’últim pas dels motors de cerca és recuperar els resultats. Bàsicament, ens mostra en el navegador, les pàgines de resultats de cerca que s’ordenen dels llocs més rellevants als menys rellevants.

2. Diferències entre els motors de cerca principals i com afecta al posicionament web Google

Encara que el principi bàsic de funcionament de tots els motors de cerca és el mateix, les diferències de menor importància entre ells condueixen a canvis importants en el posicionament web.  Els factors de cerca són diferents per a cada cercador, és per això que és recomanable conèixer aquests factors i adaptar els continguts per obtenir millors resultats de posicionament en tots ells. Hi ha molts exemples de les diferències entre els motors de cerca. Per exemple, en el cas de Yahoo! I Bing, les paraules clau de la pàgina són factors d’importància primordial, mentre que en Google els enllaços són molt més importants. A més, per Google les pàgines web de major antiguitat són les millors, mentre que Yahoo! En general no té preferència per llocs i dominis amb la tradició (és a dir els més antics). Per tant, és possible que necessitis més temps fins que el lloc és madur per ser admès en la part superior de Google, que en Yahoo!.

A Gestinet oferim un servei complet perquè el teu lloc tingui el millor posicionament web. No dubtis a contactar amb nosaltres!

About the author

Josep Maria Vives Josep Maria Vives Asesoramiento y consultoría TIC, redes sociales, mantenimiento informático, tendencias en internet y estrategias de posicionamiento web.